banner_share

Skuldinformation

F?re separationen av Electrolux Professional fr?n AB Electrolux har Electrolux Professional huvudsakligen finansierats av AB Electrolux.

Den 21 februari 2020 ingick Electrolux Professional en flervalutadenominerad revolverande kreditfacilitet om 250 miljoner euro med sina huvudbanker med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som arrang?r. L?ptiden f?r faciliteten ?r fem ?r (med tv? m?jligheter till f?rl?ngning, vilket ?r helt upp till respektive l?ngivare att avg?ra) och de tillg?ngliga valutorna ?r, f?rutom euro, SEK, CHF och USD. Faciliteten inneh?ller inte n?gra finansiella kovenanter eller utdelningsbegr?nsningar.

Den 6 mars 2020 ingick Electrolux Professional ett bilateralt l?n on 600 Mkr med AB Svensk Exportkredit. Huvudsyftet med l?net ?r att underl?tta ?terbetalning av de l?n som har st?llts ut till Electrolux Professional av Electrolux f?re separationen. L?ptiden f?r l?net ?r sju ?r. L?net inneh?ller inte n?gra finansiella kovenanter eller utdelningsbegr?nsningar.

Skuldinformation 2020-01-30T14:47:15+00:00 Electrolux Professional