banner-remuneration

Ers?ttning till styrelsen

Ers?ttning till styrelsens ledam?ter f?resl?s av valberedningen och beslutas av ?rsst?mman. Ledam?ter i styrelsen som ?r anst?lld i bolaget ska inte erh?lla n?got styrelsearvode.

?rsst?mman 2020, godk?nde f?ljande arvoden till bolagsst?mmovalda ledam?ter i styrelsen, och dess utskott:

Styrelsens ordf?rande: 1 500 000 kr
Styrelsens ledam?ter: 500 000 kr
Ordf?rande i ers?ttningsutskottet: 100 000 kr
Ledam?ter i ers?ttningsutskottet: 75 000 kr
Ordf?rande i revisionsutskottet: 150 000 kr
Ledam?ter i revisionsutskottet: 100 000 kr

Ers?ttning till styrelsen 2020-02-03T10:48:09+00:00 Electrolux Professional